ה-SMC הינו שבב, האחראי בין היתר, על ניהול מערכת החשמל, הסוללה, חיישנים מצבי השינה, פעילות המאווררים וכו׳.

במצב בו יש בעיה עם אחת מערכת החשמל במחשב אנו ננסה לפתור זאת באמצעות איפוס של הרכיב בהתאם לסוג המק שלנו.

במחשבי מקבוק עם רכיב T2 (לרשימה)
נכבה את המק בצורה מסודרת, נלחץ על צירוף המקשים Ctrl+Alt בצד שמאל של המקלדת יחד עם Shift במצב הימני של המקלדת למשך 7 שניות ולאחר מכן נוסיף את כפתור הכיבוי למשך 7 שניות נוספות ונשחרר את כולם. נחכה מספר שניות ונדליק את המק. 

במחשבי מקבוק ללא רכיב T2
נכבה את המחשב בצורה מסודרת, נלחץ על צירוף המקשים Ctrl+Alt+Shift שבצד שמאל של המקלדת יחד עם כפתור הכיבוי למשך 10 שניות רצופות ולאחר מכן נשחרר את כל המקשים ביחד.

במחשבים נייחים (Mac mini, iMac, Mac Pro)
נכבה את המחשב וננתק את כבל החשמל. נמתין 15 שניות ונחבר את כבל החשמל. נמתין 5 שניות נוספות ונדליק את המק.